Strona główna

„…Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się – mimo słabnących sił – żywą częścią społeczeństwa…”
                                  Jan Paweł II – „List do ludzi w podeszłym wieku”

DOM  POD  ANIOŁEM
jest Domem Opieki dla Osób Starszych

– powstał, aby zapewnić całodobową opiekę zarówno osobom przewlekle somatycznie chorym, niesprawnym ruchowo, leżącym i wymagającym całościowej pielęgnacji, jak i osobom samodzielnie poruszającym się, ale jednak z różnych powodów wymagających stałej pomocy i rehabilitacji.